Ако планирате да продадете хотелския си комплекс или обратно, ако наскоро сте го купили и веднага изпаднали в черна линия на провал, не се отчайвайте, защото има начини да върнете не само разходите, но и да възстановите загубите.

Свържете се с нас, дайте ни възможност да преценим потенциала на обекта и да ви убедим във възможността за успех.

 

1. Подготвителната фаза:

1.1. Подписва се договор за сътрудничество със собственика на обекта или със законния представител на собственика. Според това споразумение клиентът инструктира Bulgri да разработи и приложи програма за зареждане на съоръжения в периоди на спадащо търсене на основни услуги. От страна на собственика, договорът предписва бюджет за максимални разходи, който не трябва да бъде надвишаван, а от страна на агенцията - такса.

Въз основа на договора клиентът превежда авансово плащане в размер на 25% от сумата на таксата по сметката на агенцията. Наблягаме - от сумата на таксата, а не бюджет.

1.1.1. Бюджетът на максималните разходи се определя от клиента, но не може да бъде по-малък от реалния разход за закупуване на необходимото оборудване, организиране на бизнес и възнаграждение както на персонала на съоръжението, така и на служителите на агенцията.

1.1.2. Таксата на агенцията се състои от възнаграждение на специалисти, наети по проекта, технически разходи и данъчни облекчения и представлява от 10 до 20% от сумата на бюджета. Колкото по-голям е бюджетът, толкова по-малък е размерът на таксата.

1.2 След подписване на договора със собственика и получаване на авансовото плащане, агенцията изпраща един от своите служители към обекта за неговото проучване. Тази стъпка обикновено отнема седем до десет дни. Резултатът е конкретен план за действие в рамките на бюджета, определен от собственика. Този план се одобрява от собственика на обекта, става приложение към договора и на негова основа каним специалисти по проекти да работят.

1.2.1. Ако предложеният план не бъде одобрен от клиента, но страните като цяло са готови да продължат сътрудничеството, агенцията инструктира разработването на нов план за действие не вече за един служител, а за съвет от четири до пет специалисти, когото смята да покани за работа по проекта.

1.2.2. Ако предложеният план не бъде одобрен от клиента и страните не са готови да продължат сътрудничеството, договорът се прекратява. Авансовото плащане на клиента не се възстановява.

1.3. Ако предложеният план е одобрен от клиента, агенцията избира специалисти и изготвя прогнози за разходите. Обикновено отнема седем до десет работни дни. Тогава списъкът на специалистите и оценките на разходите се представят на собственика на съоръжението за одобрение. Тези документи също стават приложения към основния договор.

2. Работна стъпка:

2.1. Подбран екип от специалисти работи по изпълнението на одобрения от клиента проект в рамките на един до три месеца или до появата на първите видими резултати. Агенцията се съгласява да прехвърли работата на клиента само ако е уверена в оперативността на реализирания проект.

2.2. Завършването на работата се фиксира от акта за приемане на обекта с прилагането на финансовия отчет за използването на бюджетни средства.

2.3. Въз основа на акта клиентът превежда окончателното плащане в размер на 75% от таксата по сметката на агенцията. От този момент договорът се счита за изпълнен.

3. Гаранционен срок:

3.1. Гаранционният период, през който агенцията се задължава да наблюдава и консултира безплатно клиента, ще продължи до края на една календарна година от датата на приключване на договора.