В зависимост от готовността на малко или средно предприятие да доставя стоки на едро в Русия или друга държава от бившия СССР, мениджърите на Булгри ЕООД ще избират за вас един платежоспособен купувач на месец, както и ще организират и контролират сигурността на първата сделка в интерес на двете страни.

Перспективите за по-нататъшно сътрудничество зависят от вас, но ние ще добавяме един нов купувач на месец плюс към вашите партньори.

Услугата може да бъде еднократна и дългосрочна.

Условие: месечно плащане въз основа на фактура по договора.

Бонус: Ако производителят възнамерява да получи разрешителни и сертификати за търговия на едро в Русия и други страни от бившия СССР, ние ще преведем и подадем необходимите заявления безплатно, а ние ще изпратим попълнените документи до вас.

€125

Еднократна цена или месечна такса.

Гаранция за доставка на едро на вашите продукти за минимум €4.000, от които таксата ни ще бъде 3%.

Подходящ за земеделски производители, стартиращи фирми, работилници и артели/бригади.

€375

Еднократна цена или месечна такса.

Гаранция за доставка на едро на вашите продукти за минимум €14.000, от които таксата ни ще бъде 2,8%.

Подходящ за фермери, ООД, малки предприятия и артели/екипи.

€750

Еднократна цена или месечна такса.

Гаранция за доставка на едро на вашите продукти за минимум €30.000, от които таксата ни ще бъде 2,5%.

Подходящ за ООД и среден бизнес.