Персонал и екип

Нашият уникален екип обединява специалисти с различни познания: разработчици на дългосрочни стратегии и ефективни решения, експерти в областта на инженерните, технологичните и конструктивните разработки.

Експерт, консултант по външноикономически отношения. София, България.

Маркетолог, консултант на отдела за стратегически маркетинг на туристически съоръжения. София, България.

Директор за работа с клиенти.

Консултант-икономист, ръководител на проекти за туристическа инфраструктура. Букурещ, Румъния.

Финансов директор.

Старши експерт на финансовия и аналитичен отдел. Рига, Латвия.

Икономист, консултант, ръководител на проекти в туристическата инфраструктура. Истанбул Турция.

Маркетолог, ръководител на хотелски проекти. София, България.

Икономист, консултант. Франкфурт на Майн, Германия.

Служба за сигурност, съосновател Булгри, ЕООД.

Финансов експертен одитор. София, България.

Юрист. София, България.

Юрист. София, България.

Консултант, ръководител на проекти в ресторантьорския бизнес. Пловдив, България.

Ръководител на аналитичен отдел.

Старши експерт.

Програмист.

Старши икономист, ръководител на проекти. Нижни Новгород, Русия.

Ръководител на IT-проекти.

Маркетолог, директор на спортни проекти. Бостън, САЩ.

Маркетинг директор, ръководител на проекти. София, България.

Икономист, ръководител на проекти в областта на медицината. Санкт Петербург, Русия.

Старши анализатор, съосновател Булгри, ЕООД

Мениджър на инвестиционни проекти Букурещ, Румъния.

Финансов анализатор, мениджър на хотелски проекти. Патра, Гърция.

Старши експерт по охранителната система на обектите. София, България.

Изпълнителен директор.

Мениджър човешки ресурси.