Персонал и екип

Нашият уникален екип обединява специалисти с различни познания: разработчици на дългосрочни стратегии и ефективни решения, експерти в областта на инженерните, технологичните и конструктивните разработки.

Изпълнителен директор.

Юрист. София, България.

Икономист, ръководител на проекти в областта на медицината. Санкт Петербург, Русия.

Ръководител на аналитичен отдел.

Юрист. София, България.

Старши експерт по охранителната система на обектите. София, България.

Ръководител на IT-проекти.

Старши анализатор, съосновател Булгри, ЕООД

Финансов експертен одитор. София, България.

Маркетолог, директор на спортни проекти. Бостън, САЩ.

Старши експерт.

Икономист, консултант. Франкфурт на Майн, Германия.

Мениджър на инвестиционни проекти Букурещ, Румъния.

Служба за сигурност, съосновател Булгри, ЕООД.

Консултант-икономист, ръководител на проекти за туристическа инфраструктура. Букурещ, Румъния.

Старши експерт на финансовия и аналитичен отдел. Рига, Латвия.

Програмист.

Експерт, консултант по външноикономически отношения. София, България.

Директор за работа с клиенти.

Консултант, ръководител на проекти в ресторантьорския бизнес. Пловдив, България.

Маркетинг директор, ръководител на проекти. София, България.

Икономист, консултант, ръководител на проекти в туристическата инфраструктура. Истанбул Турция.

Старши икономист, ръководител на проекти. Нижни Новгород, Русия.

Финансов анализатор, мениджър на хотелски проекти. Патра, Гърция.

Маркетолог, консултант на отдела за стратегически маркетинг на туристически съоръжения. София, България.

Мениджър човешки ресурси.

Финансов директор.

Маркетолог, ръководител на хотелски проекти. София, България.